NIEUW!! BTW OPLEIDING

Erkende opleider in Noord Nederland

 

 

Reserveer nu vast een plaats voor september 2024STARTGARANTIE bij 5 cursisten

Een opleiding die wij met jou hebben afgesproken gaat altijd door!

10-tallen ervaringen van onze cursisten

Een opleiding die wij met jou hebben afgesproken gaat altijd door!

Welke vooropleiding is gewenst?

Geen vooropleiding nodig

De opleiding is erop gericht om je te leren wat je moet doen, wanneer je dat moet doen en waar je dat moet doen als je met btw geconfronteerd wordt. Maar ook hoe je er wellicht een voordeel mee kunt behalen. 

Mocht je twijfelen, dan kun je altijd om een persoonlijk advies vragen. Uiteraard is dit advies geheel vrijblijvend én gratis.

Je blijft ook in de nabije toekomst een gewilde medewerker

Wat is het resultaat voor jou:

 • gedegen en relevante kennis van de btw
 • de fundamenten van de btw heffing beheers je en je bent beter in staat problemen en mogelijkheden tijdig te onderkennen
 • je kunt kansen en risico’s in een structuur onderbrengen, daardoor kun je de noodzakelijke acties aangeven en uitvoeren
 • hoe prettig is het gelijk het juiste te doen in plaats van achteraf te corrigeren/herstellen
 • kennis is macht
 • je blijft met deze kennis de ontwikkelingen voor.

 

Deze opleiding is voor iedereen die geconfronteerd wordt met btw binnen zijn of haar organisatie.

Aan de opleiding is geen examen verbonden. De opleiding is op MBO-3 niveau.

Waarom deze btw-opleiding bij ons?

 

Zonder een theoretisch kader kunnen we niet, maar het belangrijkste van deze opleiding is de praktijk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt je geleerd hoe om te gaan met de btw. Je leert niet alleen van de docent, maar ook van elkaar. Je zult merken dat de btw-uitdagingen van de één ook bij de ander spelen en dan is het de vraag hoe de ander ermee om gegaan is.

We zijn ervan overtuigd dat een hele dag onderwijs krijgen niet werkt. Na 2, 3 uur verslapt de aandacht. Zonde van je geld dat je aan de opleiding uitgeeft. Daarom hebben we gekozen voor een middagopleiding van maximaal 3 uur per keer.

Wil je de opleiding online volgen? Geen probleem. We geven de mogelijkheid om via Teams de lessen mee te lopen. Je zit in de klas, maar dan thuis of op het werk. Je doet gewoon mee met de les (zorg wel voor een camera en een microfoon).

 

Onderwerpen die in de les worden behandeld

Wet op de omzetbelasting

Wet op de omzetbelasting 1968: ondernemerschap, btw-belaste activiteiten en de heffing van btw komen aan bod.

Voorbelasting

Als je inkopen doet voor de onderneming, brengen leveranciers btw bij je in rekening. Deze btw (ook wel voorbelasting genoemd) kun je in aftrek brengen indien en voor zover je btw-belaste prestaties verricht.

Het wordt lastiger als je zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde prestaties verricht. Dan moet je de zogenoemde pro rata toepassen. In onze opleiding werken we dit uit.

 

BTW-compensatiefonds

Bij overheidsinstellingen, zoals gemeenten en provincies, heb je ook te maken met de Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF).
Het BCF wordt op hoofdlijnen behandeld, maar kan ook in detail worden uitgewerkt. Dit is afhankelijk van de cursisten.

Vrijstellingen

Vrijstellingen in de Wet op de omzetbelasting 1968.
Zijn je leveringen van goederen en diensten vrijgesteld? Of moet je btw in rekening brengen? In een aantal branches en voor een aantal activiteiten ben je vrijgesteld van btw. Je brengt dan geen btw in rekening. 

Het nadeel van een vrijstelling is dat je dan ook geen recht hebt op aftrek van btw.

Btw, subsidies, bijdragen en schadevergoedingen

En wat meer:

 • btw
 • subsidies
 • bijdragen
 • schadevergoedingen

Over subsidies, schadevergoedingen en vrijwillige bijdragen hoef je meestal geen btw te berekenen. Je leert wanneer je wel of niet btw berekent.

BTW-compensatiefonds in grondcomplexen

Het Btw-compensatiefonds (BCF) is opgericht om btw weg te nemen als factor in de afweging van decentrale overheden tussen uitbesteden en inbesteden (uitvoering door de eigen organisatie). Bij grondcomplexen speelt het BCF een belangrijke rol.

Naast het BCF komt ook de vraag aan de orde of de levering van een onroerende zaak belast is met btw dan wel met overdrachtsbelasting. Een complexe materie waar wij jullie handvatten zullen geven om in de praktijk tot een goed oordeel te komen.

Beperkte rechten en btw

Transacties met beperkte rechten op een onroerende zaak kan zowel als een levering als een dienst worden beschouwd. Maar wanneer is dit het geval? En welke gevolgen zijn hieraan verbonden?

Onroerend goed transacties

Omzetbelasting en overdrachtsbelasting bij onroerend goed transacties.

BTW-administratie

Btw werkzaamheden door het jaar heen. Wanneer moet je aangifte doen, waar moet je op letten etc.

Effect financiële administratie

Wat is het effect van de financiële administratie op de btw-aangifte en de opgave btw-compensatiefonds?

Mengpercentages

Wat is het en hoe wordt het toegepast?

Gemeenten en provincies kennen het zogenoemde mengpercentage. Dit is het geval als de btw niet direct toerekenbaar is aan een specifieke activiteit.
Met betrekking tot de algemene kosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan compensabele overheidsactiviteiten of aftrekbare btw-ondernemersactiviteiten wordt een mengpercentage toegepast.

 

Belastingdienst

De werkrelatie met de Belastingdienst wordt behandeld: formele en informele aspecten.

Klassikaal onderwijs heeft veel voordelen

Klassikale lessen motiveren

In kleine groepen ga je intensief aan de slag onder leiding van een uitstekende, erkende en enthousiaste docent.

Tijdens de bijeenkomsten is veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.

Je leert niet alleen van de docent, maar ook van en met elkaar. Dit is een belangrijk voordeel van klassikale lessen. Bovendien geeft dit meer motivatie om de opleiding op een goede manier te blijven volgen.

Het is ook mogelijk de opleiding via Teams te volgen.

Lesgeld

Voor de BTW-opleiding hanteren wij een prijs van € 1.595

Deze prijs in inclusief:

 • Het benodigde cursusmateriaal
 • 6 middagen van maximaal 3 uur (18 lesuren totaal)
 • middagopleiding van 13.00 – 16.00 uur
 • Kleine groepen
 • Koffie, thee, frisdrank
 • Professionele leslocatie

Examen

Aan deze opleiding is geen examen verbonden.

Hier neem je contact met ons op

CONTACT

Je wilt

Welke soort opleiding?

Kies hier je boekhoudopleiding

Je kunt ons natuurlijk ook even bellen

 0593 744 077